PREUS I INSCRIPCIONS


Inscripcions obertes!!!

WEB INSCRIPCIONSPreu d'inscripcions dins de termini (8 de febrer):

  • Rogaine de 4h puntuable a la Lliga Catalana d'Esprint Rogaine: 15€
  • Rogaine Popular de 2h: 10€

Si no esteu federats, haureu de pagar una llicència temporal:

  • Majors d'edat: 3€
  • Menors d'edat: 1,5€

Si us cal lloguer de tarjeta electrònica Sportident el preu serà de:

  • SI-9: 3€ 
  • pCards: gratuïtes
 
En tots dos casos, caldrà, a més, deixar el DNI en concepte de dipòsit o fiança. En cas de perdre o malmetre la targeta electrònica, s'haurà d'abonar íntegrament el seu valor, d'acord amb els preus marcat per la FCOC.

ATENCIÓ: FI D'INSCRIPCIONS DINS DE TERMINI EL DIMARTS DIA 8 DE FEBRER A LES 23:59:59.

 
A partir d'aquest moment no es podran realitzar inscripcions online. Només es permetran inscripcions de darrera hora el mateix dia de la cursa al centre de competició i fins que s'exhaureixin els mapes. Per tant, si us trobeu en aquest cas, vingueu amb el temps suficient.

Tots els inscrits fora de termini, és a dir el mateix dia de la cursa, hauran de pagar un recàrrec de 5€ pels majors d'edat i 2€ pels menors.