INFORMACIÓ TÈCNICA

 

Terreny

El terreny on transcorrerà la prova és una extensió de 12 km² situada a la falda sud de la muntanya de Montserrat, abraçant part dels municipis de Collbató i el Bruc. De forma allargada, està delimitat pel nord per la muntanya, pel sud per l’autopista A-2, per l’est per la carretera B-112 i per l’oest per la carretera B-111.

El relleu en aquesta zona és suau com més cap al sud i cap a l’est i moderat com més cap a l’oest i cap al nord (és a dir, quan ens acostem a la muntanya). El substrat està composat per sediments del quaternari en la seva major part en forma de còdols. En alguns turons aflora la licorella i en els contraforts de la muntanya afloren els conglomerats.  

La vegetació de la zona està composada per bosc de pi i alzina en la major part, de diverses penetrabilitats. En general el bosc és força penetrable però en algunes zones, sobretot a les fondalades i a les obagues, el bosc esdevé menys penetrable, arribant a ser impassable en alguns punts. També hi ha zones de terreny semiobert, de màquia, garriga o pastura. Finalment hi ha força extensió de camps d’oliveres, que poden ser travessades, i algun conreu.

La xarxa de camins és molt densa, amb abundància de pistes i corriols.

Dins el bosc s’hi poden trobar abundants elements de procedència humana i que denoten el passat agrícola d’aquestes terres: ruïnes, murs i construccions de pedra seca. A les zones properes als pobles també hi ha construccions i masies de caire actual.   

Finalment, el casc antic de Collbató i part de la seva trama urbana també hi queden inclosos.

 

Mapa

Escala:1:15000

Equidistància entre corbes de nivell: 5 metres.

Mapa base: Obtingut combinant dades LiDAR -vegetació i relleu- i el Referencial Topogràfic Territorial (RTT) -planimetria-, ambdós conjunts d’informació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). També s’ha capturat informació provinent de l’Ortofoto Territorial 25cm, també de l’ICGC.

Revisió de camp: Realitzada entre el novembre de 2021 i el gener de 2022.

Cartògraf: Eduard Garcia

Impressió: A3+ en paper resistent a l’aigua.

 

Notes del cartògraf

En l’elaboració del mapa s’ha utilitzat la simbologia ISOM 2017 de la International Orienteering Federation (IOF), tot i que alguns símbols s’han modificat en gruix, mida o color per tal de millorar la lectura del mapa.

El detall del mapa és superior a l’habitual en un mapa de rogaining. Tot i així, no tots els elements hi estan representats, sinó tan sols aquells que poden ser significatius per navegar o per trobar un control.

La vegetació (excepte els conreus) s’ha obtingut de forma automàtica a partir de dades LiDAR i s’ha editat manualment en alguns punts. El mapa permet distingir entre bosc (color blanc) i terrenys oberts o semioberts (color groc) i no dóna informació sobre la seva penetrabilitat (el color blanc pot representar des d’una pineda absolutament oberta fins un bosc d’esbarzers completament impassable. En les zones de color groc, a més de zones obertes i passables, també s’hi poden trobar zones amb arbustos baixos i densos. Per tant, la vegetació del mapa pot donar bona informació com a referència per orientar-se però no dona informació sobre la penetrabilitat, que s’ha de llegir sobre el terreny. És important tenir en consideració aquest fet a l’hora de planificar la ruta.

El terreny compta amb una extensa xarxa de camins: pistes, corriols i corriols perduts, de procedència humana i animal. Aquests darrers s’han intentat representar al màxim tot i que en zones, especialment a prop dels pobles, la seva densitat ho impossibilita. Hi ha multitud de corriols de senglar a la zona. Només se n’ha representat algun que pot ser útil per la navegació.

En el mapa hi ha algunes zones privades (representades amb color verd oliva) que normalment corresponen a masies i el seu entorn: està prohibit travessar-les. Així mateix, alguns conreus estan perimetrats amb línia magenta gruixuda: també estarà prohibit creuar-los. Finalment, en el mapa hi ha algunes tanques impassables dibuixades: també està prohibit saltar-les tot i que sigui possible físicament. Us demanem responsabilitat. Si volem que aquesta competició tingui continuïtat hem de ser al màxim de respectuosos amb les propietats i la gent local.

Només s’han representat els detalls de roca i els tallats més importants o significatius per la cursa, o propers a camins o controls. Pel que fa a la muntanya de Montserrat, les zones amb cingles no s’han representat amb el símbol de tallat impassable (línia negra gruixuda) sinó amb el símbol d’aflorament rocallós (taca grisa). Les zones amb corbes de nivell molt juntes amb fons gris representen codines amb molt pendent o penya-segats, impassables i perillosos. De totes maneres, la cursa no està pensada per passar per aquestes zones.

El mapa no creua cap carretera però el nucli de Collbató i algunes de les seves urbanitzacions hi està inclosos. El trànsit estarà obert en tot moment i caldrà seguir les normes de circulació habituals en tot moment.   

Algunes petites mostres del mapa:

  

Traçats

DESCRIPCIONS DE CONTROLS JA DISPONIBLES!!!!

Descripció de controls cursa 4h en format JPEG:


 
Descripció de controls cursa 2h en format JPEG:

 

Descripció de controls cursa 4h en format PDF

Descripció de controls cursa 2h en format PDF

 La descripció de controls estarà, de totes maneres, impresa als mapes.

 

 

Avituallament

Durant la cursa no hi haurà cap punt d’avituallament. Els equips hauran de carregar la seva pròpia aigua. Als pobles hi ha algunes fonts d’aigua potable que estaran senyalitzades.

 

Sistema de cronometratge i control

El cronometratge de la cursa es farà amb el sistema Sportident. Caldrà dur el xip Sportident lligat al canell durant tota la cursa, amb un precinte facilitat per l’organització. Si un participant trenca el precinte, tot l’equip quedarà desqualificat. El precinte únicament es retirarà per l’organització a l’arribada. Cada membre de l’equip haurà de disposar del seu propi xip Sportident i tots els membres hauran de validar els controls amb una diferència màxima d’un minut entre ells. El participant és el responsable de tenir una tarja Sportident amb suficient capacitat per registrar els controls que visitarà (Si 6, 10 ó 11). Si 9 màxim de 50 memòries.

 Penalitzacions

El sistema de penalitzacions per excedir el temps límit són els establerts pel Reglament oficial de Rogaine de la FCOC i queda resumit a la següent taula:

D'1" a 5':                 -5 punts

De 5'01" a 10':        -10 punts 

De 10'01" a 15':        -20 punts

De 15'01 a 20':        -30 punts

De 20'01" a 25':        -40 punts

De 25'01" a 30':        -50 punts

 

Material obligatori

Per corredor:

  • Motxilla.
  • Bidó o bossa d’aigua amb un mínim d1.5 litres d’aigua
  • Menjar i provisions d’emergència
  • Sportident 

Per equip:

  • Manta tèrmica
  • Brúixola
  • Telèfon mòbil.

 

Recomanem portar les cames protegides.